Skip to main content

Tehnologija i usluge upravljanja podacima

TEHNIČKI SISTEMI ZAŠTITE

G4S Srbija ima ekspertski tim licenciranih inženjera-projektanata i tehničara koji neprekidno vode računa o Vašim tehničkim sistemima zaštite. Od projektovanja, planiranja, izvođenja i integracije kompleksnih sistema do njihovog održavanja, G4S Srbija je pouzdan izbor bez obzira na veličinu Vaše kompanije ili doma.
G4S službenik postavlja sigurnosne kamere za video nadzor.

DALJINSKI MONITORING

Daljinski (alarm) monitoring je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni tehnički sistem zaštite korisnika usluga povezuje sa G4S kontrolnim centrom u kome licencirani operateri preko specijalizovanog softvera neprekidno prate rad povezanih alarmnih i video sistema. Brigu o zaštiti Vaše imovine G4S u Srbiji preuzima u potpunosti – naša misija je obezbeđivanje najvišeg nivoa Vaše bezbednosti.

G4S službenik nadgleda obezbeđenu oblast preko TV ekrana i monitora, te radi na računaru.

ALARMNI SISTEM

Provalnici prvenstveno biraju nezaštićene lokacije. Vaša sigurnost i bezbednost moraju da budu na prvom mestu. G4S je zvanični partner i distributer mnogih poznatih brendova opreme. Ukoliko već posedujete alarmni sistem, savetujemo Vam da učinite korak ka smanjenju rizika tako što ćete ga povezati sa monitoring centrom što višestruko smanjuje mogućnost provaljivanja u objekat.
Poster sa likom lopova i obezbeđene i opljačkane kuće.

Video Nazdor

Prilikom projektovanja sistema video nadzora birate sistem video nadzora prema svojim mogućnostima i potrebama. Na primeru maloprodajnog objekta vidimo da se video nadzor koristi da bi sprečili krađe ili da bi imali evidenciju o radu radnika. U fabrikama se postavlja radi nadzora i monitoringa određenih procesa i mašina. Na video nadzor ne bi trebalo gledati kao na trošak, već kao na investiciju. Ulaganje u video nadzor predstavlja ulaganje u sopstvenu bezbednost, veću sigurnost svoje porodice, zaposlenih i sebe.
Zastitite dom ili svoj biznis
^