Skip to main content

Sertifikacija je dokaz našeg kvaliteta

G4S kompanija poseduje standarde čija se resertifikacija ili nadzor vrši svake godine i uključuje proveru poslovanja kroz uvid u dokumentaciju u vezi s određenim procesima.
G4S poseduje kvalitet i sertifikate.

G4S JE DRUŠTVENO ODGOVORNA KOMPANIJA

G4S kao društveno odgovorna kompanija sertifikacijom dokazuje svoj kontinuitet poslovanja kao i unapređivanje procesa koji se odvijaju u okviru kompanije.
 

Naši dobavljači:

Ovde možete naći uslove kupovine G4S Srbija, zvanično usvojen dokument koji određuje uslove pod kojima nabavljamo robu i usluge i važi za sve dobavljače sa kojima nismo zaključili posebne ugovore.

Uslovi kupovine - G4S Srbija
Kodeks ponašanja dobavljača - G4S Serbia

^