Skip to main content

Uslovi privatnosti (Cookies)

Ovaj Pravilnik obuhvata našu upotrebu informacija prikupljenih na G4S veb-sajtu (i drugim povezanim G4S veb-sajtovima) tokom Vaših poseta.

Ovaj Pravilnik o privatnosti opisuje kako prikupljamo i koristimo lične podatke o Vama u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), kao i drugim merodavnim propisima.

Sadrži važne informacije o tome kako i zašto prikupljamo, skladištimo, koristimo i delimo lične podatke, Vaša prava u vezi sa Vašim ličnim podacima i kako da kontaktirate nas i nadzorne organe u slučaju da imate prigovore.

G4S prikuplja, koristi i odgovoran je za određene lične podatke o Vama. Naše postupanje u tom smislu regulisano je i usklađeno sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, kao i sa GDPR-om koji se primenjuje u celoj Evropskoj uniji (uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo) i odgovorni smo kao „rukovalac“ tih ličnih podataka za potrebe tih propisa.

KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO

Lični podaci ili lične informacije podrazumevaju bilo koje informacije o pojedincu kojim se ta osoba može identifikovati. Ne uključuje podatke kod kojih je identitet uklonjen (anonimni podaci).

Na našim veb-sajtovima prikupljamo i koristimo lične podatke (uključujući ime, adresu, broj telefona i e-poštu) kako bismo:

- Odgovorili na Vaše upite ili zahteve
- Obradili porudžbine ili prijave koje ste podneli
- Administrirali ili na drugi način izvršavali naše obaveze u vezi sa bilo kojim sporazumom koji imate sa nama
- Predvideli i rešili probleme sa bilo kojim uslugama koje Vam se pružaju

INFORMACIJE PRIKUPLJENE OD DRUGIH IZVORA

Na našem ve-sajtu takođe prikupljamo kolačiće za zadatke povezane sa performansom. O kolačićima koje prikupljamo možete pročitati ovde:  http://www.g4s.com/en/site-tools/cookies-policy

Prikupljamo informacije kako bismo analizirali performans naših veb-sajtova i kako se koriste različiti delovi naših veb-sajtova. Za to koristimo Google analitiku.

Google analitika čuva informacije o tome kako korisnici dolaze na naše veb-sajtove i sa kojih tipova uređaja, kako se sadržaj koristi dok se nalazi na tom veb-sajtu i koliko vremena korisnici provode na našem veb-sajtu.
 
Google analitika takođe pruža informacije o interesovanjima i demografskim kategorijama naših posetilaca.

Podaci se prikupljaju pomoću oznake postavljene na našim veb-sajtovima i ne odnose se na bilo koje podatke koji se mogu koristiti za ličnu identifikaciju.

Google Uslove o obradi podataka možete pročitati ovde.

Google Smernice za zadržavanje podataka možete pročitati ovde

G4S je podesio našu analitiku da ne ističe, tj. podaci će se zadržati kako bi nam omogućili da analiziramo trendove u korišćenju našeg veb-sajta tokom vremena.

KAKO MOGU DA ODUSTANEM OD PRIKUPLJANJA PODATAKA

Ako želite da onemogućite prikupljanje podataka od strane Google analitike, možete da instalirate dodatak za pretraživač.
Ako želite da onemogućite prikupljanje demografske podatke i podatke o interesovanjima, to možete učiniti pomoću Google podešavanja oglasa ovde.

SA KIM DELIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Po potrebi ćemo deliti lične podatke sa drugim G4S biznisima kako bismo odgovorili na vaše upite ili zahteve.

Lične podatke ćemo deliti sa organima za sprovođenje zakona ili drugim vlastima ako to zahteva važeći zakon.

Nećemo deliti Vaše lične podatke sa bilo kojom trećom stranom i daćemo samo Vaše lične podatke za koje smatramo da su neophodni za postizanje tog razloga.

DA LI NAM JE POTREBNA VAŠA SAGLASNOST

Nije nam potrebna Vaša saglasnost ukoliko koristimo posebne kategorije Vaših ličnih podataka u skladu sa našom pisanom politikom za izvršavanje naših zakonskih obaveza. U određenim  limitiranim okolnostima, možemo Vam se obratiti radi pismenog pristanka kako biste nam omogućili obradu određenih posebno osetljivih podataka. Ako to učinimo, pružićemo Vam sve detalje u vezi informacija koje bismo želeli i razloga zbog kojih su nam potrebni, tako da možete pažljivo razmotriti da li želite da date pristanak.

KOLIKO ĆE SE ČUVATI LIČNI PODACI

Zadržaćemo Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili svrhe u koje smo ih prikupili, uključujući svrhu realizacije bilo kakvih zahteva u vezi sa zakonom, finansijama ili izveštavanjem.

Čuvaćemo lične podatke  tokom perioda koji je potreban prema važećem zakonu o porezu u Velikoj Britaniji (trenutno 6 godina). U nekim okolnostima Vaše lične podatke možemo učiniti anonimnim tako da više ne mogu biti povezani sa Vama, a u tom slučaju možemo koristiti te podatke bez daljeg obaveštavanja.

G4S je prihvatio da zadrži informacije prikupljene u Google analitici na neodređeno vreme kako bi nam omogućile da analiziramo trendove u korišćenju našeg veb-sajta tokom vremena. Ovo nisu lični podaci.

TRANSFER vašIH PODATAKA VAN EEP-A

Vaše lične podatke možemo preneti u druge G4S biznise koja se nalaze van Evropskog ekonomskog prostora (EEA) kako bismo odgovorili na bilo kakva upite koji su nam dostavljeni putem našeg veb- sajta ili društvenih kanala.

Kompletnu listu zemalja u kojima G4S posluje možete videti pomoću birača sajtova zemalja u gornjoj navigaciji naše veb stranice.

Neke zemlje u kojima G4S posluje nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao Ujedinjeno Kraljevstvo i EEP. Iako Evropska komisija nije donela formalnu odluku da takve države pružaju adekvatan nivo zaštite podataka sličan onome koji se primenjuje u Ujedinjenom Kraljevstvu i EEP-u, svaki prenos Vaših ličnih podataka podleže odgovarajućim  zaštitnim merama, npr. Ugovor koji je odobrila Evropska komisija (GDPR koji je stvoren da pomogne u zaštiti Vaših prava na privatnost i pruže Vam pravne lekove u malo verovatnom slučaju zloupotrebe Vaših ličnih podataka.

VAŠA PRAVA

Prema GDPR-u imate nekoliko važnih prava bez naknade. Pod određenim okolnostima imate pravo da:

Zatražite pristup svojim ličnim podacima i određenim drugim dopunskim informacijama kojima je ovo Obaveštenje o privatnosti već namenjeno.
Zatražite ispravku ličnih podataka koje imamo o Vama. Ovo Vam omogućava da ispravite sve nepotpune ili netačne informacije koje imamo o Vama.
Zatražite brisanje svojih ličnih podataka. To vam omogućava da zatražite da izbrišemo ili uklonimo lične podatke tamo gde ne postoji dobar razlog da nastavimo da ih obrađujemo. Takođe imate pravo da tražite od nas da izbrišemo ili uklonimo Vaše lične podatke tamo gde ste iskoristili svoje pravo na prigovor na obradu (pogledajte ispod).
Da se protivite obradi Vaših ličnih podataka tamo gde Vaše lične podatke obrađujemo u svrhe direktnog marketinga.
Da se protivite odlukama što se donose automatizovanim sredstvima koja proizvode pravne efekte na Vas ili na sličan način značajno utiču na Vas.
Da se protivite, u određenim situacijama, našoj kontinuiranoj obradi Vaših ličnih podataka.
Zatražite prenos svojih ličnih podataka drugoj strani.

Za dalje informacije o svakom od tih prava, uključujući okolnosti u kojima se primenjuju, pogledajte Smernice Kancelarije poverenika za informacije Ujedinjenog Kraljevstva (ICO) o pravima pojedinaca prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka koja je dostupna na linku: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

U nekim okolnostima možete tražiti naknadu štete prouzrokovane našim kršenjem bilo kog zakona o zaštiti podataka.

Ako želite da ostvarite neko od tih prava, molimo Vas da:

- Pošaljite nam imejl, nazovite nas ili pišite na dataprotectionreport@g4s.com
- Dajte nam dovoljno podataka da Vas identifikujemo,
- Dajte nam dokaz Vašeg identiteta i adrese (kopiju vozačke dozvole ili pasoša i nedavni račun za komunalne usluge ili kreditnu karticu) i
prosledite nam informacije na koje se odnosi Vaš zahtev.

U određenim okolnostima u kojima ste možda dali saglasnost za prikupljanje, obradu i prenos Vaših ličnih podataka u određene svrhe, imate pravo da povučete saglasnost za tu određenu obradu u bilo kom trenutku.

Da biste povukli saglasnost, kontaktirajte dataprotectionreport@g4s.com. Jednom kada primimo obaveštenje da ste povukli saglasnost, više nećemo obrađivati Vaše podatke u svrhu ili svrhe za koje ste se prvobitno složili, osim ako za to nemamo drugi legitimni zakonski osnov.

ČUVANJE BEZBEDNOSTI VAŠIH PODATAKA

Imamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo sprečili da se lični podaci slučajno izgube ili neovlašćeno koriste ili da im se neovlašćeno pristupi. Pristup Vašim ličnim podacima ograničavamo na one koji imaju istinsku poslovnu potrebu da ih znaju. Oni koji obrađuju Vaše podatke učiniće to  isključivo na ovlašćen način i podležu obavezi poverljivosti.

Takođe posedujemo uspostavljene procedure za rešavanje bilo kakvog sumnjivog kršenja bezbednosti podataka. Obavestićemo Vas i bilo kojeg odgovarajućeg regulatora o sumnji na kršenje bezbednosti podataka tamo gde smo zakonski obavezni da to učinimo.

REFERENT ZA ZAŠTITU PODATAKA

Imenovali smo referenta za zaštitu podataka (DPO) koji će nadgledati poštovanje ovog obaveštenja o privatnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim obaveštenjem o privatnosti ili o tome kako rukujemo Vašim ličnim podacima, kontaktirajte referenta za zaštitu podataka imejlom na adresu: dataprotectionreport@g4s.com.

Imate pravo da u bilo kom trenutku podnesete žalbu Kancelariji poverenika za informacije (ICO), nadzornom organu Ujedinjenog Kraljevstva za pitanja zaštite podataka.

IZMENE OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Ovo Obaveštenje o privatnosti objavljeno je 22. maja 2018. i poslednji put ažurirano 22. maja 2018.
Zadržavamo pravo da ažuriramo ovo Obaveštenje o privatnosti u bilo kom trenutku i pružimo novo Obaveštenje o privatnosti na ovoj stranici: www.g4s.com/privacy 

KAKO DA NAS KONTAKTIRATE

Molimo da kontaktirate našeg referenta za zaštitu podataka na dataprotectionreport@g4s.com ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti ili informacijama koje imamo o Vama.
Ako želite da prijavite bilo kakve probleme sa našim veb-sajtom, kontaktirajte webmaster@g4s.com.

Za više informacija o kolačićima koje prikupljamo na ovoj stranici, pogledajte našu stranicu O kolačićima.
^