Bezbednost i zdravlje

G4S pruža i uslugu Bezbednosti i Zaštite na radu, kao zakonsku obavezu.

Health Safty

Pravo na zaštitu života i zdravlja radnika ili pravo na profesionalno zdravlje u svim međunarodnim dokumentima svrstava se u osnovna prava čoveka.

Bezbednost i zaštita na radu je zakonska obaveza, tako da svaka firma mora da ima stručno lice koje će te poslove obavljati, ili angažovati treće lice. G4S ima menadžere za bezbednost i zdravlje na radu, sa završenim fakultetom zaštite na radu, te se onda sve obaveze izvršavaju kako zakonodavac zahteva.

Preduslov za uspešnu primenu i sprovođenje mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu i u radnoj okolini kod poslodavca, je procena rizika od povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenje zaposlenog.

Procena rizika zasniva se na utvrđivanju opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, koje mogu da uzrokuju povredu na radu i / ili profesionalno oboljenje i verovatnoću njihovog događanja.

Imajući u vidu zakonsku obavezu da su svi poslodavci u Srbiji dužni da donesu Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrde način i mere za njihovo otklanjanje
Služba G4S za pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, svojim klijentima pruža usluge kao što su:

1. Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlja na radu.

2. Izrada Programa obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu.

3. Vršenje teorijske obuke zaposlenih, kako sopstvenih zaposlenih, tako i trećih lica.

4. Izrada Akta o proceni rizika

5. Obavljanje svih ostalih poslova koje nalaže Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

 

^