Bezbednost i zdravlje na radu

Konsultantske usluge i usklađenost poslovanja spašavaju živote. Sve je pod vašom kontrolom. Ili nije?

Mislite na vaše zaposlene čak i kada oni to ne čine. Zaštitite ih i tako zaštite svoj biznis.  Mi smo tu da oni budu bezbedni i zdravi u svakom trenutku. A i vaša kompanija.

Smanjenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja naš tim vidi kao svoju dužnost. Prevencija je neophodna. 

G4S poseduje licencu za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i obuhvata usluge u skladu sa zakonom: 

 • Sprovodi postupak procene rizika
 • Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline
 • Organizuje preventivne i periodične preglede i provere opreme za rad.
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i pripremi izveštaja sa predlozima mera za njihovo otklanjanje
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njegovu primenu
 • Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca

G4S posvećuje posebnu pažnju razvoju i usavršavanju svih delatnosti iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom. Posedujemo i licencu izdatu od MUP-a Republike Srbije za pružanje usluga pripreme i obuke sopstvenih i kadrova iz drugih pravnih lica za polaganje stručnog ispita zaštite od požara. Sve obuke sprovode stručni predavači koji poseduju odgovarajuće licence i dugogodišnje iskustvo na navedenim poslovima.

^