Procesiranje novca

G4S pruža usluge prikupljanja gotovine, sortiranje novca, opsluživanje I održavanje bankomata.

cash

G4S pruža usluge prikupljanja gotovine, sortiranja novca, opsluživanja i održavanja bankomata.
Procesiranje novca je jedan od najbitnijih delova rukovanja novcem (Cash Handling-a) za naše klijente (banke, maloprodajne objekte).

G4S svojim klijentima omogućava optimizaciju protoka novca, kao i smanjenje direktnih rizika i troškova pri rukovanju novcem.
Obrada gotovine je veoma bitan deo poslovanja bankarskog i trgovinskog sektora ali zahteva veliko angažovanje vremena i ljudi.

U Procesiranje novca spada: prikupljanje gotovine, brojanje, sortiranje-obrada novca (podela na novac za opticaj i za zamenu), usluga opsluživanja bankomata (ATM: brojanje, punjenje kaseta, zamena kaseta).

Ustupanjem procesiranja novca profesionalnoj kompaniji kao što je G4S, banke se rasterećuju obaveze posedovanja sopstvenih trezora i imaju mogućnost da broj zaposlenih u svojim trezorima značajno smanje.

Maloprodajni objekti se oslobađaju obaveze odnošenja pazara do svojih banaka na dnevnom nivou što dovodi do smanjenja rizika od pljačke, uštede u vremenu prilikom predaje novca u banku itd.
Svaka vrednosna pošiljka je osigurana, što pruža maksimalnu sigurnost klijentima.

^