VIP lični vozač

G4S nudi uslugu Ličnog Vozača

G4S nudi uslugu Ličnog Vozača namenjenu rukovodećem osoblju klijenta. Ljudi izabrani za vršenje ovih usluga poseduju ne samo vrhunske vozačke sposobnosti, već su trenirani i kao oficiri službe fizičkog obezbedjenja.

Vozači su uvek u vezi sa Operativnim Centrom, u slučaju incidentne situacije na raspolaganju su ne samo neposredni izvršioci - vozači, već i timovi mobilnog obezbeđenja kao i najbliži G4S Regionalni centri, na teritoriji Srbije.

Kretanje vozila se može nadgledati putem GPS-a iz Operativnog Centra.

Klijent može zahtevati i dodatnu ad-hoc uslugu kadgod postoji potreba za pratnjom klijentovih Gostiju ili delegacije od/do aerodroma kao i tokom njihovog boravka u Srbiji.

Osim angažovanja vozača za lične i poslovne potrebe, u mogućnosti smo da i članove Vaše porodice bezbedno prevezemo do obdaništa, škole, bioskopa, pozorišta i sl.

Time klijenti dobijaju kompletnu uslugu VIP obezbedenja.

^