Skip to main content

G4S AKADEMIJA - učimo zajednički jezik bezbednosti

Marko Šukilović, CPP - G4S Academy Strategic Solution Specialist
G4S Academy

obezbeđenje.

Termin koji nama koji smo deo te plemenite, a nedovoljno cenjene branše, nedvosmisleno kazuje da svojim radom činimo dobro, da za određenu naknadu na sebe preuzimamo rizike da (sa)čuvamo ono što je nekome vredno, da imamo važnu ulogu i veliku odgovornost da se normalno poslovanje štićenih klijenata odvija svakodnevno. Mi smo “good guys”.

Ali svaka priča ima dve strane - pa tako postoji i onaj drugi ugao posmatranja koji obezbeđenje nemilosrdno posmatra kao - citiramo neke od izjava - “najveća stavka rashoda”, “čist trošak”, “deo problema umesto deo rešenja”, “pojma nema šta treba da radi”, “skuplje ga imati nego ga nemati”... “obezbeđenje je nužno zlo”. Mi smo “bad guys”.

Kako pomiriti te dijametralno suprotne stavove? Kako opravdati postojanje i ulogu obezbeđenja? Šta je potrebno da korisnik usluga obezbeđenja prestane da doživljava bezbednost kao trošak već kao investiciju?

Za tako nešto je potreban potpun restart, ali ne samo u stavovima klijenata. Najpre mi, eksperti u bezbednosti, moramo promeniti pristup tako da govorimo jezikom bezbednosti koji će klijenti razumeti, a potom i usvojiti. Klijenti ne rade ništa pogrešno, oni samo konstatuju ono što vide i čuju; mi smo ti koji to što vidimo i čujemo ne konstatujemo i ne komuniciramo na pravi način - zato se i ne razumemo. Ne pričamo istim jezikom bezbednosti!

Kada obe strane budu koristile isti jezik da iskažu svoje potrebe a onda i odgovore na njih, tada će značaj stavke “bezbednost” govoriti sam za sebe.

Pomenuti restart inicirao je upravo G4S. Čuvena disciplina Enterprise Security Risk Management (ESRM) predstavlja strateški pristup upravljanja bezbednošću koji povezuje bezbednosnu praksu organizacije sa njenom celokupnom strategijom, koristeći globalno uspostavljene i prihvaćene principe upravljanja rizikom. Na njenim temeljima kreiran je G4S Model za upravljanje bezbednosnim rizicima (G4S Security Risk Management model) koji pomaže da sa našim klijentima kreiramo, prilagodimo i razvijemo programe za upravljanje bezbednosnim rizicima i smanjenje rizika. Takvi programi savršeno odgovaraju njihovim individualnim potrebama i okruženjima.

Model je vrlo jasan i jednostavan - počiva na tri pitanja koja su suština uloge svakog obezbeđenja:

Šta bi trebalo da zaštitim?

Od koga/čega bi to trebalo da zaštitim?

Kako da to najefikasnije zaštitim?Kreirani su prateći alati koji na jedan sveobuhvatan, sistematizovan i holistički način pomažu u davanju odgovora na gore pomenuta ključna pitanja tako da imamo jedinstven način da zajedno sa našim klijentima progovorimo taj preko potreban ZAJEDNIČKI jezik bezbednosti.

G4S Radar Vrednosti je alat koji će nam pomoći da prepoznamo sveukupni doprinos obezbeđenja klijentovom poslovanju. On takođe daje mogućnost da upoređujemo poslovne strategije sa izborima ulaganja u bezbednost  i procenjujemo uticaj svake od njih na poslovanje.
G4S radar vrednosti za doprinos obezbeđenju poslovanja klijenta i društvene, ekološke i ekonomske vrednosti.
G4S Radar Rizika organizacijama olakšava “posao” (ili zadatak) prepoznavanja trenutnih pretnji, kao i definisanja pretnji koje bi organizacija trebalo da pokuša da eliminiše ili spreči. 

G4S radar rizika za prepoznavanje i definisanje političkih, informacionih, ljudskih, tržišnih i financijskih rizika, te kriminalnih, poslovnih i ekoloških pretnji.
 G4S Radar Bezbednosti bezbednosnim profesionalcima pruža jasne uvide u činjenice o bezbednosnim mogućnostima organizacije. Obezbeđuje dijagnostiku “360 stepeni” za prepoznavanje područja u kojima je je bezbednost u zaostatku i može pomoći u određivanju resursa potrebnih za poboljšanje otpornosti organizacije.

G4S radar bezbednosti za elektronsku i mehaničku zaštitu, te taktička rešenja, tehničko obezbeđenje i rešenje angažovanjem ljudi.

Korišćenje pristupa zasnovanog na proceni vrednosti, rizika i bezbednosti donosi značajne koristi našim klijentima:

1. Obezbeđuje zajednički poslovni jezik i način razmišljanja - pomaže u donošenju odluka u domenu bezbednosnih potreba, asistirajući u adekvatnom odlučivanju i planiranju bezbednosnih ulaganja.

2. Pomera funkciju bezbednosti sa reaktivnog na proaktivni pristup.

3. Dodaje objektivnost procesu donošenja odluka, predstavljajući činjenične rezultate zasnovane na podacima i identiifikovanim rizicima.

4. Pomaže organizacijama da implementiraju kontinuirane programe poboljšanja za svoje bezbednosne funkcije.

5. Optimizuje efikasnost ograničenih resursa čineći da pravo rešenje može da ublaži najveće rizike na najkritičnijoj imovini.

Promena je pokrenuta.

Naš G4S Security Risk Management model je prevodilac koji omogućavada se razumemo i sporazumemo na temu bezbednosti i ulozi obezbeđenja u plemenitoj misiji zaštite vaših vrednosti. 

Vreme je da (pro)govorimo istim jezikom.

Slušamo vas.

ASIS International
^