Skip to main content

Gradovi su sve pametniji. Baš kao i G4S sigurna rešenja.

U periodu od 19. do 21. maja u Aranđelovcu je održan PARkon 2021, konferencija koja ima za cilj da promoviše oblast parkiranja i predstavi sve aktuelnosti iz ove oblasti.  
G4S posteri na PARkon konferenciji.

Glavna ideja je povezivanje svih delatnosti i privrednih grana bliskih osnovnoj: od proizvođača znakova, preko softvera, naučnih radnika, do proizvođača specijalnih vozila, dodatne opreme i sl.

Kompaniju G4S predstavljali su Dawid Sold, generalni direktor, Marko Šukilović, direktor poslovnog razvoja, Srđan Vračar, direktor sektora Sistemi i Darjan Ilić-Foršek, dipl. inž. saobraćaja.

G4S parkon 3
G4S parkon

PARkon 2021 je prva konferencija kojoj smo prisustvovali od početka pandemije i takođe prva koja se bavi tehnologijom u okviru oblasti parkiranja. Naša namera bila je da pozicioniramo G4S u novom segmentu infrastrukture pametnih gradova, da predstavimo naša rešenja za parkiranje implementirana u T.C. Galerija na Beogradu na vodi, tako i sve prednosti korišćenja G4S usluga transporta i obrade gotovine, a u vidu podrške kompanijama koje pružaju usluge parking operatera.

Pored tradicionalno zastupljenih tema, fokus konferencije bilo je unapređenje mreže punjača za električna vozila u Srbiji.

“Ovo se podudara sa pilot projektom koji planiramo u saradnji sa kompanijom CarGo. Naš drugi partner Strawberry Energy takođe je bio jedan od učesnika konferencije preko svog distributivnog partnera”, rekao je Srđan Vračar nakon konferencije i dodao: “Uspeli smo u nameri da predstavimo G4S kao kompaniju koja na teritoriji Srbije može da pruži kvalitetnu tehničku i bezbednosnu podršku kompanijama koje imaju potrebu da im sistemi (zaštite) rade dvadeset četiri sata dnevno, trista šezdeset i pet dana u godini.”

G4S parkon 2
^