Skip to main content

U toku je (r)evolucija: Jeste li bezbedni?

Pođimo od vašeg nedavnog tendera za nabavku usluga obezbeđenja. Koji kriterijumi su bili najvažniji? Cena? Kvalitet?
G4S službenici Marko i Nikola s mapom pokrivenosti G4S obezbeđenja u svetu.

Većina bi taktički odgovorila sa “odnos cene i kvaliteta”, bez preteranog upuštanja u definiciju kvaliteta. Da li je neko išao logikom funkcionalnosti sistema ili možda zalazio u to kakav profil službenika obezbeđenja mu se nudi? 
Ne radi se o tome kakav sistem bezbednosti kupujem, već šta želim da on radi za mene. A želim da štiti moje poslovanje, moje zaposlene, moje klijente i sve moje vrednosti na najbolji način. To je poenta, zar ne? Matematički, 100 minus 1 je 99, ali u svetu bezbednosti kada sa 100 sklonite 1 ostaju dve nule, dakle, duplo ništa. Toliko vredi Vaš program bezbednosti ako dođe do “ne daj Bože” situacija a nemate adekvatnog partnera za bezbednost, sa adekvatnim planom kontinuiteta poslovanja.
 
Lako je započeti raspravu o tipičnim merama za ublažavanje bezbednosnih rizika koje su svima dobro poznate - počevši od tradicionalnog “guards, guns and gates” koncepta koji počiva na obezbeđenju ljudima (inače, dominantan koncept obezbeđenja objekata u Srbiji), preko neophodnosti primene tehničkih sistema zaštite (poput alarma i video nadzora), zatim “life safety” sistema (poput detekcije požara i razglasa), do primene u potpunosti integrisanih sistema koji su preko potrebni da bi sve funkcionisalo “glatko” i na jednoj platformi - jednom ekranu. Zaboravljamo i zanemarujemo činjenicu da je istinski krajnji korisnik integrisanih sistema Vaš službenik obezbeđenja na kapiji, i da nije tih sistema, on bi bio tek “portir” (nažalost, opšteprihvaćen pogrdan naziv) koji ima veliku odgovornost i zaduženje da čuva i sačuva imovinu. “Portir” koji zarađuje oko 300 evra mesečno. Neko bi rekao da za taj novac ne možeš da čuvaš sebe, a kamoli nešto tuđe... Ali on najbolje zna vaš program bezbednosti! On zna slabosti i prednosti. Ima li kome to da saopšti? Da li je on usamljeni vuk  na vašoj lokaciji ili “konektovani” zaštitnik Vaših vrednosti - deo istinski integrisanog bezbednosnog programa? Industrija obezbeđenja je časna profesija, nedovoljno cenjena i nedovoljno plaćena; tu sudbinu dele i službenici obezbeđenja (ne, nisu oni samo “portiri”!) - časni ljudi, nedovoljno cenjeni i nedovoljno plaćeni. I ako nema sistema iza njih koji im daje sistemsku podršku i potporu, kakvim ishodima se nadamo? 


“Obezbeđenje mora da bude uspešno svaki put; uljezu je dovoljno da bude uspešan samo jednom.”
 
G4S Academy radar rizika.

Vi, korisnici usluga bezbednosti, ste vlasnici resursa i najbolje poznajete svoje vrednosti. Poznajete i istoriju pređašnjih pretnji (npr. šta je ukradeno i sabotirano), a mi smo tu da ukažemo na njih, ali  i na dodatne pretnje. Nakon što zajedno identifikujemo šta je vama najvrednije i čega se najviše plašite, pomažemo Vam da taj strah ublažite. Čovek, robot, dron, kamere? Zavisi od vašeg budžeta, ali taj budžet zavisi od Vašeg poimanja bezbednosti - da li je doživljavate kao investiciju ili kao trošak? G4S Srbija ima struktuiranu filozofiju/model upravljanja bezbednošću, bilo da se radi o procesuiranju gotovine ili o projektovanju, ugradnji, održavanju i intregraciji tehničkih sistema zaštite ili primeni usluga koje se zasnivaju na obezbeđenju ljudima.

Srž našeg načina upravljanja bezbednošću su sistemi zasnovani na umeću adekvatne procene rizika, ispravnog dizajna, umeću instalacije, integracije i održavanja u generalni koncept bezbednosti konkretnog objekta ili imovine klijenta. 
To je čuveni 3R model (Resources, Risks and Resolutions), odnosno resursi (vrednosti), rizici i rešenja. To je istinski “man-tech” koncept - sinergija čoveka i tehnike/tehnologije. To je ta (r)evolucija.

Dakle, koliko ste bezbedni? Pristupite jednoj odličnoj, besplatnoj alatki kojom ćete oceniti gde ste danas u pogledu bezbednosti:

Stojimo na raspolaganju da, nakon što dobijete inicijalni Izveštaj, zajedno prodiskutujemo o upravljanju bezbednosnim rizicima i određivanju adekvatnog programa bezbednosti Vaše imovine.

G4S ima ekspertizu i know-how da Integrated Security 360° koncept predloži i realizuje, pomogne u svim fazama Vašeg projekta, a da pritom ne bežimo od činjenice da se svakome može desiti da negde u nečemu pogreši. Tu nastupa važna, ključna prednost saradnje sa nama - svaka naša aktivnost je pokrivena polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti! Uvek ste na sigurnom, "pokriveni."


G4 prikaz usluga rješavanja rizika, fizičkog obezbeđenja i usluga korištenjem tehnologije.

A šta se dešava u vezi sa bezbednim rukovanjem Vašim novcem?

Usluge transporta i obrade novca su najrizičniji poslovi koje vrše privatne firme iz industrije bezbednosti. Naizgled, čini se je sve u redu dok se ne desi napad. A šta se onda događa? Da li je moj pružalac usluge transporta novca imao osiguranje? Šta se dešava ukoliko moj pružalac usluge ne može da aktivira svoju polisu jer nije poštovao uslove propisane polisom osiguranja? Ovo su samo neka od pitanja koja se nameću. Takođe, mnogi koriste pojam osiguranja i polisa, ali ne obraćaju pažnju na razlike između polisa, uslove osiguranja koji su propisane polisama, čini se sitnice, ali zbog kojih dolazi do velikih gubitaka.

Sa evolucijom industrije bezbednosti, dolazi do revolucije u načinu obezbeđivanja kontinuiteta poslovanja. Izbor je na Vama. A rešenja su kod nas.

 


Adria Security Summit by Intersec, vodeća godišnja konferencija u jadranskoj regiji, održava u Beogradu, 13. i 14. oktobra 2021. godine i to u hotelu Holiday Inn Beograd i multifunkcionalnoj dvorani BelExpocentar, kao prostorima koji mogu pružiti brojne pogodnosti u skladu sa najnovijim epidemiološkim merama. 
Proizvođači, distributeri, instalateri i integratori sistema, konsultanti i krajnji korisnici sa svih tržišta okupiće se na jednom mestu. Događaj je idealna platforma za upoznavanje sa trenutnim stanjem u sektoru bezbednosti na kom će i G4S prikazati svoj jedinstveni koncept i dati konkretne odgovore na SVE što je potrebno da znate (i uradite) kako biste zaštitili svoje poslovanje i imovinu. 

 
^